ابزار HighReach گشتاور

  • گشتاور توقف راه حل برای همه نیازهای شما را ارائه می دهد.

  • خدمات کالیبراسیون گشتاور سریع کامل فراهم می کند.

  • تولید و کالیبراسیون مطابق با ISO6789:2003.

‍‍


ماموریت HighReach

  • رضايت مشتري استاندارد بالا، بالا مورد نیاز، با کیفیت بالا و Reaching.

  • ماموریت و هدف بلند مدت این است که تغییر بازار خارجی دیدگاه های ساخته شده در چین.

HighReach برای اندازه گیری & کنترل سیستم شرکت، محدود است یکی از پیشرو هيدرتول حرفه ای، هیدرولیک، گشتاور ها، آچار گشتاور دستی، گشتاور دیجیتال سوئیچ ها تولید کنندگان و تامین کنندگان به عنوان یک کارخانه تولیدی ما همیشه قادر به اجاره ابزار آب و خدمات را ارائه می دهد و همچنین به عمده فروشی محصولات دقت ما خوش آمدید هستند.